เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายศรีศักดิ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการกองการศึกษา
thumbs
น.ส.ศรีวรรณ ไอยราพัฒนา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก)
thumbs
นางปรียนิตย์ ศรีสุวรรณ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก)
thumbs
น.ส.สุกัญญา ศรีสุวรรณ
พนักงานจ้างทั่วไป
thumbs
น.ส.อรจิรา เงินวิลัย
พนักงานจ้างทั่วไป
thumbs
น.ส.จิตติมา ภัทรไชยโชติ
พนักงานจ้างทั่วไป
    person_upload/backend/groupphoto23_3.jpg person_upload/backend/groupphoto23_4.jpg
Share on Line
Share on Pinterest