เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง
นายกเทศมนตรี
thumbs
นายตุ่น บุ้นเฮี้ยน
รองนายกเทศมนตรี
thumbs
นายพิเชษฐ์ ศรีสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี
thumbs
นายสมยศ เมฆวิลัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
thumbs
นางสมฤดี ปลาทอง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
    person_upload/backend/groupphoto17_7.jpg person_upload/backend/groupphoto17_8.jpg
Share on Line
Share on Pinterest