เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

นางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก มอบหมายงาน

นางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก มอบหมายงาน

นางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก ได้มอบหมายให้กองช่าง ตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ ถนนลำเจียก

(1 พฤศจิกายน 2564)

Share on Line
Share on Pinterest