เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

นางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก มอบหมายงาน

นางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก มอบหมายงาน

นางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก ได้มอบหมายให้กองช่าง ตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ ปากซอย1 และ 3 ซอย4 ตลอดซอย ถนนเส้นสุขาภิบาล1 และ ตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ถนนสุขภิบาล 1

(28-29 ตุลาคม 2564)

Share on Line
Share on Pinterest