เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

นางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก มอบหมายงาน

นางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก มอบหมายงาน

นางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่เก็บวัชพืชคลองข้างศาลเจ้าแม่ทับทิม หมู่ที่ 5 และที่หมู่ 6 (2 พฤศจิกายน 2564)

Share on Line
Share on Pinterest