เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

นางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก เข้าร่วมงาน

นางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก เข้าร่วมงาน

เวลา 9.00 น. นางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง พร้อมด้วยสมาชิกสภาตำบลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผญ. และ จนท.เทศบาลตำบลดำเนินฯ ได้เข้าร่วมประชุม โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลดำเนินสะดวก กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชน เสวนาการยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามแนวทาง 5F และโมเดลเศรษฐกิจ BCG ณ ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (1 พฤศจิกายน 2564 )

Share on Line
Share on Pinterest