เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

นางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก เข้าร่วมงาน

นางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก เข้าร่วมงาน

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564

ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย สส.ราชบุรี เขต 5 พร้อมด้วย สจ.สังข์สุวรรณ ประเสริฐโสภา เป็นประธานในการแจกถุงยังชีพ แก่ประชาชนที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน โดยมีนางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก ร่วมกับกำนัน.ผู้ใหญ่บ้าน รพสต. ศสม. อสม.ตำบลดำเนิน เข้าร่วมและอำนวยความสะดวกในการแจกสิ่งของในครั้งนี้  ( 30 ตุลาคม 2564 )

Share on Line
Share on Pinterest