เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

นางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก ลงพื้นที่

นางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก ลงพื้นที่

นางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่ แจกถุงยังชีพจากสมาคมประชาคมคนตาบอด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (29 ตุลาคม 2564)

Share on Line
Share on Pinterest