เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

นางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก ลงพื้นที่

นางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก ลงพื้นที่

วันนี้เวลา 13.00 น. นางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก เข้าร่วมโครงการอบรมฝึกอาชีพการทำโต๊ะปูนลายไม้ โดย U2T มหาวิทยาลัยราชภัฎ-หมู่บ้านจอมบึง   (29 ตุลาคม 2564)

Share on Line
Share on Pinterest