เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

บ้านเจ๊กฮวดมหาดเล็ก

บ้านเจ๊กฮวดมหาดเล็ก

 

บ้านเจ๊กฮวดมหาดเล็ก

สถานที่ตั้ง 83 .4 .ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ประวัติความเป็นมา

        บ้านเรือนไทยริมน้ำอายุกว่าร้อยปีที่เคยได้รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่5 โดยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (.5) ได้เสด็จทรงเรือมาดพายมาตามลำพัง เมื่อเสด็จมาถึงบ้านนางผึ้ง จึงรับสั่งให้พายเรือเข้าไป นางผึ้งเห็นคนจอดเรือที่หน้าบ้านจึงร้องเชิญให้ขึ้นบ้าน แล้วสั่งให้ลูกชาย คือเจ๊กฮวด ยกกระบะใส่กับข้าวออกมา แล้วร้องเชิญให้พระองค์ทรงเสวยด้วยคำพูดธรรมดาในขณะที่พระองค์กำลังเสวย พระกระยาหาร เจ็กฮวดนั่งจ้องพระองค์ท่านแล้วก็หันไปมองดูพระบรมฉายาลักษณ์ที่หิ้งบูชา แล้วกล่าวขึ้นว่า “คล้ายนัก คล้ายนักขอรับ” พระองค์ท่านตรัสถามว่า “คล้ายนัก คล้ายนัก คล้ายอะไร” เจ๊กฮวดตอบว่าคล้ายพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงตรัสว่า ฉลาดและตาแหลมดี แล้วจึงตั้งเจ๊กฮวดให้เป็นมหาดเล็กผ่านมากว่า 100 ปี “บ้านเจ๊กฮวดมหาดเล็ก” ยังคงพยายามรักษาสภาพดั้งเดิม รวมไปถึงถ้วยชาม เครื่องใช้ และสำรับอาหาร ในครั้งนั้น โดยมีลุงเปี๊ยก ซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่ 3 เป็นผู้ดูแลสถานที่และคอยเล่าเรื่องราวให้คนรุ่นหลังที่แวะเวียนเยี่ยมชมได้ฟังกัน

จุดเด่น

        อาหารทรงเสวยที่ประกอบด้วย น้ำพริกมะขามและผักสดตามฤดูกาล ปลาตะเพียนต้มเค็ม หอยกะพงดอง ผักกาดดองผัดไข่ และ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

สถานที่สำคัญ

        เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่ 5 ที่น้อยคนจะรู้

สิ่งที่อยากประชาสัมพันธ์

        อยากให้ผู้ที่สนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์มาสัมผัสกลิ่นอายในประติศาสตร์ครั้งสมัย รัชกาลที่ 5 เสร็จประพาสต้น มีทั้งการเล่าเรื่องสมัยรัชกาลที่ 5 เสด็จมาจากหลานเจ๊กฮวดมหาดเล็ก เมนูอาหารทรงเสวย

อ้างอิง

  1. ได้มีโอกาสรับรอง และต้อนรับบุคคลสำคัญต่างๆ มากมาย
  2. มีสื่อทาง วิทยุ – โทรทัศน์ได้เข้ามาถ่ายทำและนำเสนอออกอากาศอยู่เป็นระยะ รายการชื่นใจไทยแลนด์ ช่องอัมรินทร์ทีวีรายการวันใหม่วาไลฟ์ตี้ ช่องไทพีบีเอสและเพจอีจัน
  3. เป็นสถานที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์กับคณะครู – นักเรียนที่ให้ความสนใจอยู่เสมอ
  4. เป็นสถานที่ที่นักศึกษาให้ความสนใจและทำวิทยานิพนธ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณชลิดา ภุชงค์ชัย ทายาทรุ่นที่หก มือถือ 06-3998-8842

Share on Line
Share on Pinterest