เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก

 

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก

สถานที่ตั้ง อยู่บริเวณปากคลองลัดพลีตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักใช้เส้นทางเดียวกับตลาดน้ำดำเนินสะดวก (อยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดน้ำดำเนินสะดวก) หมู่ที่ 7 .ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ประวัติความเป็นมา

       ตลาดน้ำดำเนินสะดวกปากคลองลัดพลี หรือ ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลั๊ก (เหล่าตั๊กลัก แปลว่า ตลาดเก่า) ก่อตั้งมาเมื่อประมาณปี พ.. 2510 จนถึงปัจจุบันอายุ 150 ปี นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จัก ในนามตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักอยู่ติดกันกับคลองดำเนินสะดวกเป็นตลาดจากชุมชนลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วและชาวจีนไหหลำ มาค้าขายตามสองลำคลอง มีเสน่ห์สวยงาม มีเอกลักษณ์แตกต่างไปจากตลาดน้ำ ดำเนินสะดวกปัจจุบัน เป็นตลาดแบบจีนดั่งเดิม มีสภาพการเป็นอยู่เป็นเรือนแถวไม้ริมน้ำ นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือแจวแบบจีนสมัยก่อนที่มีคนยืนแจวแบบเรือกอนโดร่าชมวิถีชีวิตเรียนรู้วัฒนธรรมจีนสองฝั่งคลอง ชิมกาแฟแบบจีนโบราณ

จุดเด่น

       นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางชมวิถีชีวิตและบ้านเรือนริมคลองดำเนินสะดวกบริเวณทางเดินริมน้ำ และบนเรือ มีแม่ค้าพ่อค้าจำหน่ายอาหารต่าง ๆ เช่น ข้าวแห้ง หมูสะเต๊ะ ขนมจีนน้ำยาแกงไก่ ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดง ผัดไทย ก๋วยจั๊บ รวมทั้งผลไม้ และร้านกาแฟโบราณฮกหลี

สถานที่สำคัญ

        พิพิธภัณฑ์ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก) แหล่งเรียนรู้ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ความผูกพันกับสายน้ำคลองดำเนินสะดวก

สิ่งที่อยากประชาสัมพันธ์

        เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสประสบการณ์วิถีชีวิตริมคลอง มาชม ชิม ก๋วยเตี๋ยว น้ำแดง ข้าวแห้ง กาแฟโบราณ

อ้างอิง

  1. ได้มีโอกาสรับรอง และต้อนรับบุคคลสำคัญต่างๆมากมาย
  2. มีสื่อทาง วิทยุ – โทรทัศน์ได้เข้ามาถ่ายทำและนำเสนอออกอากาศอยู่เป็นระยะ
  3. เป็นสถานที่เรียนรู้วิถีชีวิตริมคลองให้กับคณะครู – นักเรียนที่ให้ความสนใจอยู่เสมอ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณโสภา สุนทโรดม โทร 08-1921-7030

Share on Line
Share on Pinterest