เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วัดดำเนินสะดวก

วัดดำเนินสะดวก

 

วัดดำเนินสะดวก

สถานที่ตั้งหมู่ 10 .ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุร

ประวัติความเป็นมา

       แต่ก่อนนั้นวัดนี้ยัง เป็นสำนักสงฆ์อยู่ 9ปี จากการพัฒนา ของพระวสันต์ ซึ้งมาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์ แห่งนี้ได้ทำการพัฒนาสถานที่ ตลอดจนพัฒนาองค์พระสงฆ์ ให้เข้ามาประจำพรรษา โดยการ ปฎิบัติทำหน้าที่ของสงฆ์ด้วยความสมบูรณ์ จนชาวบ้านเกิดความศรัทธา ได้ยกที่ดินจำนวน 14ไร่ ให้ไว้สร้างเป็นวัด จากการพัฒนาของพระสงฆ์ ที่มาประจำพรรษา ยังสำนักสงฆ์พระสิวลี ได้ร่วงรู้ไปยังหน่วยงานสำนักพุทธ เมื่อปี2560 ได้เดินทางมาตรวจสอบดูการเป็นอยู่คณะสงฆ์แห่งนี้ และทราบข่าวจากชาวบ้าน ถึงการปฎิบัติตนของ พระในสำนักนี้แล้ว ทราบว่าเป็นพระสงฆ์ที่มีความเรียบร้อยเหมาะแก่การกราบไหว้ ทางสำนักพุทธ จึงลงความเห็นว่าสมควรส่งเสริม จึงอยากให้สำนักสงฆ์แห่งนี้ได้เป็นวัด

จุดเด่น

       วัดแห่งนี้ได้มีพระพุทธรูปสิวลีศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นพระประธานประจำสำนักสงฆ์มาก่อน และประชาชน ที่เข้ามาร่วมบุญ หรือเดินทางมาชมในการก่อสร้างโบสถ์ไม้ไผ่หลังนี้ได้กราบขอพร ได้โชคลาภก็ร่วมเป็นเจ้าภาพบางรายก็มากล่าวบน ขอให้หลวงพ่อท่านช่วยในกิจการค้าขายก็ประสพความสำเร็จ ก็มาร่วมช่วยสร้างโบสถ์หลังนี้ นับว่าต่อไปโบสถ์ ของวัดดำเนินนี้ก็จะเป็นแหล่ง สถานที่จะให้ชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีโอกาส มาเที่ยวอำเภอดำเนินสะดวก

สถานที่สำคัญ

       พระอุโบสถพระสีวลี และรูปจำลองไอ้ไข่

สิ่งที่อยากประชาสัมพันธ์

       เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ ได้แวะเวียนเข้ามาทำบุญ กราบไหว้พระพุทธรูปสิวลี และได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพุทธ ให้รู้จักวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย ที่สืบเนื่องต่อกันมา

อ้างอิง

  1. ได้มีโอกาสรับรอง และต้อนรับบุคคลสำคัญต่างๆมากมาย
  2. เป็นสถานที่เรียนรู้ประติมากรรม จิตกรรม ให้กับคณะครู – นักเรียนที่ให้ความสนใจอยู่เสมอ
  3. เป็นศาสนสถานของชาวพุทธ
  4. มีสื่อทาง วิทยุ – โทรทัศน์ ได้เข้ามาถ่ายทำ และนำเสนอออกอากาศอยู่เป็นระยะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

พระอธิการวสันต์ วลราโพ (พระอาจารย์เล็ก) ท่านเจ้าอาวาสวัดดำเนิน เบอร์โทร 09-8779-9282    

Share on Line
Share on Pinterest