เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

โรงเจฮะอีตั๊ว (โรงเจหลักแปด)

โรงเจฮะอีตั๊ว (โรงเจหลักแปด)

 

โรงเจฮะอีตั๊ว (โรงเจหลักแปด)

สถานที่ตั้ง หมู่ 3.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุร

ประวัติความเป็นมา

         ศาลเจ้าพ้งไล่ยี่-ฮะอี๊ตั๊ว หรือ วัดจีน เป็นสถานที่เก่าแก่ยาวนานถึง 100 ปี และได้สืบเนื่องต่อกันมาเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านในดำเนินสะดวกได้มากราบไหว้ขอพรสิ่งศักสิทธิ์ และ ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจจะมีการถือศีลกินเจ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวก ย่านหลักแปดเป็นศาลเจ้าไม้หลายหลังที่เชื่อมต่อกัน โดยภายในประดิษฐานเทพเทวรูปจีนที่สำคัญหลายองค์ อาทิ เต๋าบ้อหง่วนกุน พระหนีเหล็กฮุด เล่าโจ๊วเตียเทียงฮวยซือ เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่กวนอิม ด้านหน้ามีศาลเทพยดาฟ้าดินและศาลาอเนกประสงค์สำหรับประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ศาลเจ้าจัดขึ้น

จุดเด่น

         เป็นสถานที่ที่ผู้คนมากราบไหว้ ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ และ มีศาลเจ้าพ่อกวนอยู่ใกล้ๆ เปิดให้กราบไหว้ ทุกวัน

สถานที่สำคัญ

  1. วัดจีน หรือ โรงเจ
  2. ศาลเจ้าพ่อกวนอู

สิ่งที่อยากประชาสัมพันธ์

         อยากให้นักท่องเที่ยวแวะเข้ามากราบไหว้เทพเจ้าในช่วงเทศกาลกินเจ และได้เยี่ยมความสวยงามของ วัดจีนหรือโรงเจที่เก่าแก่

อ้างอิง

  1. ได้มีโอกาสรับรอง และต้อนรับบุคคลสำคัญต่างๆ มากมาย
  2. มีสื่อทาง วิทยุ – โทรทัศน์ได้เข้ามาถ่ายทำและนำเสนอออกอากาศอยู่เป็นระยะ
  3. เป็นสถานที่ทัศนศึกษาของคณะ ครู – นักเรียนที่ให้ความสนใจอยู่เสมอ
  4. เป็นจุดที่ศึกษาศิลปะของชาวจีน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

นายตรีศักดิ์ ก๊วยประเสริฐ (ผู้ดูแล) โทร. 0-3224-1471 มือถือ. 08-3696-6737

Share on Line
Share on Pinterest