เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

เตาตาลบังเละ ( สวนน้ำตาลบังเละ )

เตาตาลบังเละ ( สวนน้ำตาลบังเละ )

เตาตาลบังเละ ( สวนน้ำตาลบังเละ )

สถานที่ตั้ง 88 หมู่ที่ 10 ต.ดำเนินสะดวก  อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ประวัติความเป็นมา
       เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2540 จากโรงเรือนที่มีเสาแค่ 6 ต้นปัจจุบันมี 56 ต้นเพื่อ         ให้สะดวกต่อการให้บริการและรองรับการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากบ้านเก่าหลายหลัง     มาดัดแปลงต่อเติมถึง 7 ครั้งด้วยกัน
จุดเด่น
       การทำน้ำตาลจากดอกมะพร้าว  เยี่ยมชมบ้านทรงไทยจำหน่ายของที่ระลึกของตกแต่งหลากหลายชนิดทั้งจากชาวบ้านดำเนินสะดวกและจากแหล่งอื่น และการสาธิตการทำน้ำตาลมะพร้าวสดๆ จากเตา โดยนักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมได้ด้วย
สถานที่สำคัญ
       เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ นำชมสวนมะพร้าว วิธีการตัดดอกมะพร้าวเพื่อรองน้ำทำน้ำตาลให้นักท่องเที่ยวชิมน้ำตาลมะพร้าวสดๆ จากดอก และเตาที่ใช้สำหรับทำน้ำตาล
สิ่งที่อยากประชาสัมพันธ์
       อยากให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านในดำเนินสะดวกการ      ทำการเกษตร การค้าขายทางเรือ การทำน้ำตาลมะพร้าว และตื่นตาตื่นใจกับการนั่งเรือชมตลาดน้ำพร้อมจับจ่ายของที่ระลึกอย่างได้บรรยากาศตลาดน้ำ
อ้างอิง

  1. ได้มีโอกาสรับรอง และต้อนรับบุคคลสำคัญต่างๆมากมาย
  2. มีสื่อทาง วิทยุ – โทรทัศน์ได้เข้ามาถ่ายทำและนำเสนอออกอากาศอยู่เป็นระยะ
  3. มีส่วนรวมในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ตลาดน้ำดำเนินรักซึ่งออกอากาศทางช่อง 7
  4. เป็นสถานที่ทัศนศึกษาของคณะ ครู – นักเรียนที่ให้ความสนใจอยู่เสมอ
  5. เป็นจุดที่นักศึกษาให้ความสนใจและทำวิทยานิพนธ์ อยู่เนื่องๆ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณพิชัยมั่งมี  (สวนน้ำตาลบังเละ) โทร. 0-3234-5162  มือถือ. 08-1995-3315

Share on Line
Share on Pinterest