เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วัดโชติทายการาม

วัดโชติทายการาม

 

วัดโชติทายการาม

สถานที่ตั้ง 3 .1 .ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ประวัติความเป็นมา

       สร้างขึ้นด้วยศรัทธาของคุณปู่มั่ง มั่งมี คหบดีผู้มีใจกุศล ถวายที่ดินของตนเพื่อสร้างวัด กับทั้งบอกบุญชาวบ้านรวมเงินได้ 1 ชั่งเศษ ก่อสร้างกุฏิ 1 หลัง เมื่อ พ.. 2417 แล้วนิมนต์พระภิกษุช่วง จากวัดบางคนฑีใน มาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก

จุดเด่น

       เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(.5)ทรงเคยเสด็จประพาสต้นเมื่อ ..2447พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(.9)และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จมาบำเพ็ญพระราชกุศถวายผ้าพระกฐินต้นเมื่อ พ.. 2510 และ อยู่ติดริมน้ำเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติ

สถานที่สำคัญ

          ประตูลับแลเป็นถาวรวัตถุที่สำคัญคู่กับการสร้างวัด มีรูปเสือซึ่งเป็นนามปีของหลวงพ่อช่วงประดิษฐานอยู่ริมคลองดำเนินสะดวก ตรงหน้าศาลาการเปรียญ ของเดิมผุผังหมดแล้ว หลวงพ่อเชยได้บูรณะขึ้นใหม่เรียกว่า “ประตูเสือ” เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญ ราษฎรมีงานใดต้องจุดธูปเทียนสักการะเป็นการเคารพเสมือนเป็นตัวแทนองค์หลวงพ่อช่วง

          ศาลาการเปรียญ การเสด็จประพาสต้น หลวงพ่อช่วงเป็นผู้ก่อสร้าง หลังเดิมเป็นไม้สักล้วนกล้าง 4 วาเศษ ยาว 8 วาเศษ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.. 2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (.5) เสด็จประพาสต้นโดยทางเรือ ทรงให้นำเรือพระที่นั่งเทียบหน้าวัด ตรงศาลาการเปรียญ หลวงพ่อช่วงได้ทราบจึงนำพระลูกวัด 5 รูป ลงมาสวดชัยมงคลคาถาต้อนรับพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยเป็นยิ่งนัก ทรงถวายปัจจัยเพื่อบูรณะวัด 10 ชั่ง ถวายพระรูปละ 1ตำลึง และแต่งตั้งพระอธิการช่วงเป็นพระครูวรปรีชาวิหารกิจณ ศาลาท่าน้ำของวัดโชติฯ และโปรดเกล้าฯ ให้ทหารมหาดเล็กจัดที่ประทับบนศาลา ทรงให้พนักงานเครื่องต้นประกอบพระกระยาหารสำหรับเสวย ที่ศาลาท่าน้ำศาลาการเปรียญหลังปัจจุบัน สร้างเมื่อพ.. 2500 ดำเนินการสร้างโดยพระครูบรรณาการวิมล กว้าง 8 วาเศษ ยาว 18 วาเศษ เป็นการก่อสร้างตามคำปรารถนาของหลวงพ่อเชย ได้รับการบูรณะในสมัยหลวงพ่อกิมไซร เมื่อ พ..2528 มณฑปเป็น

          ปูชนียสถานที่สำคัญ ของวัดอีกแห่งหนึ่งที่สร้างสมัยหลวงพ่อช่วง มีลักษณะหลังคาเป็นรูปจัตุรมุข โดดเด่นสวยงามมาก พ.. 2522 หลวงพ่อกิมไซร ดำเนินการซ่อมองค์มณฑป เสริมและจัดสร้างวิหารคดเรียงรายโดยรอบภายในมณฑปมีพระพุทธรูปสำคัญและมีรอยพระพุทธบาทจำลอง เปิดให้ประชาชนเข้านมัสการ ปิดทองปีละครั้งในช่วงงานประจำปีของวัด ในเทศบาลตรุษจีน ด้านหน้ามณฑลมีเรือสำเภาจีน 2 ลำ ลักษณะหันหัวเรือเข้าหากัน สร้างตั้งแต่ พ..2459และเมื่อ พ.. 2519 หลวงพ่อกิมไซร ได้บูรณะเรือสำเภาให้อยู่ในสภาพด

          พิพิธภัณฑ์ เมื่อ พ.. 2530 หลวงพ่อกิมไซร ได้ปรารภกับศิษยานุศิษย์ และกรรมการวัด เกี่ยวกับเรื่องการจัดสร้างสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ในสมัยหลวงพ่อช่วง หลวงพ่อเชย ซึ่งท่านได้ดูแลรักษาไว้ ตั้งแต่ พ.. 2507 กับทั้งสิ่งของญาติโยมที่นำมาถวายให้กับวัด เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและไว้เป็นเกียรติแก่วัดด้วย ท่านได้บริจาคเงินเป็นทุนก่อสร้างอาคารจำนวน1,000,000 บาทในเบื้องต้น คณะกรรมการตกลงทำตาม ดำริโดยเริ่มก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์“สุนทรธรรมรัต” ในปี พ..2542 และก่อนอาคารเสร็จสมบูรณ์ หลวงพ่อถึงแก่มรณภาพ ในวันที่30 เมษายน 2542 คณะกรรมการจึงเร่งให้ช่างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันงานพระราชทานเพลิง วันที่ 30 เมษายน 2543 สิ้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างประมาณ 5,000,000 บาทเศษเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อ อาคารพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของวัด เป็นอาคาร 2ชั้น ด้านล่างเป็นอู่เรือของวัด

          พลับพลาที่ประทับ วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ..2510 เวลา 12.00 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินต้น ณ วัดโชติทายการาม ในเทศบาลออกพรรษา ตามคำกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จพระราชดำเนินของประชาชนชาวดำเนินสะดวกที่ ปรารถนาจะได้เข้าเฝ้าชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์ เมื่อเสร็จพิธี ได้เสด็จพระราชดำเนินออกมาประทับด้านหน้าพระอุโบสถ รับการทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เสร็จแล้วเสด็จไปประทับพักผ่อนพระอิริยาบถและ เสวยพระกระยาหารที่พลับพลาที่ประทับหน้าวัด ในระหว่างเสวยมีการแสดงของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ บนเวทีด้านหน้าที่ประทับปละในลำคลองดำเนินสะดวก มีการเห่เรือ การแข่งขันพายเรือหัวใบ้ท้ายบอด พายเรือวิบาก การแสดงของหน่วยกู้ภัย ถวายให้ทอดพระเนตร เป็นที่พอพระทัยของทั้งสองพระองค์สมควรแก่เวลา เสด็จพระราชดำเนินกลับ นำความปลาบปลื้มมาสู่พสกนิกรชาวดำเนินสะดวก เป็นอย่างยิ่ง

มณฑปเก่าแก่ของวัด สร้างตั้งแต่ ปี ๒๔๕๐ และเจดีย์โบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร

สิ่งที่อยากประชาสัมพันธ์

          อยากให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้สัมผัสศิลปะ จิตกรรม ประติมากรรม โบราณสถานและเรื่องราวสมัยรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาสต้น รวมไปถึงได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพุทธ ให้รู้จักวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทยที่สืบเนื่องต่อกันมา

อ้างอิง

  1. ได้มีโอกาสรับรอง และต้อนรับบุคคลสำคัญต่างๆมากมาย
  2. มีสื่อทาง วิทยุ – โทรทัศน์ได้เข้ามาถ่ายทำและนำเสนอออกอากาศอยู่เป็นระยะ
  3. เป็นสถานที่เรียนรู้ประติมากรรม จิตกรรม ให้กับคณะครู – นักเรียนที่ให้ความสนใจอยู่เสมอ
  4. เป็นศาสนสถานเชิงประวัติศาสตร์
  5. เป็นสถานที่ ที่ชาวต่างชาติ ให้ความสนใจอยู่เสมอ
  6. เป็นจุดที่ชาวบ้านให้เคารพนับถือ และ ให้ความสนใจการเข้าวัดอยู่เนื่องๆ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

นายอภิรักษ์ เริงหทัยธรรม ประธานกลุ่มท่องเที่ยววัดโชติ

ผู้ใหญ่สนธยา คอนกำลัง โทร. 08-6524-4078

เพจ Facebook : วัดโชติทายการาม, ตลาดน้ำวัดโชติฯ

Share on Line
Share on Pinterest