เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (Damnoen saduak Floating Market)

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (Damnoen saduak Floating Market)

 

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

สถานที่ตั้ง ตลาดน้ำจะอยู่ที่คลองต้นเข็มหมู่ที่ 9 .ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ประวัติความเป็นมา

       ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เป็นนามพระราชทานจากรัฐการที่ 5 เป็นตลาดน้ำแห่งแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีควบคู่กับการเกิดคลองดำเนินสะดวก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ขุดขึ้นเมื่อปีพ.. 2409 ที่ขุดด้วยแรงงานคนซึ่งขุดได้ตรงและยาวที่สุดในประเทศ เพื่อเชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลอง ใช้เวลาในการขุด ใช้เวลาขุด 2ปีเศษ จากปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 4 แล้วเสร็จต้นรัชกาลที่ 5 มีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร โดยมีซอยน้อยแยกออกไปอีกประมาณ 200 คลอง ตลาดน้ำดำเนินสะดวก หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าตลาดน้ำคลองต้นเข็ม สักประมาณ 30 ปีที่แล้ว โดยตลาดน้ำถือเป็นการค้าชุมชนริมน้ำ ที่มีความสำคัญมาอย่างยาวนานกระทั่งปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เมื่อการท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก มีการขยายตัวมากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดท่าเรือของเอกชนที่มุ่งเน้นการขายสินค้าที่รูปแบบต่าง ๆ และบริการด้านการท่องเที่ยวทางเรือขึ้นรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว อย่างเป็นล่ำเป็นสัน ตั้งแต่ปี พ.. 2530 เป็นต้นมา

จุดเด่น

       สามารถเดินชมตลาดน้ำบนบก เลือกซื้อของกิน ที่พ่อค้าแม่ค้าพายเรือมาขายสินค้า โดยที่นำมาขายส่วนมากจะเป็นผลไม้เช่น กล้วย ส้มโอ ชมพู่ ลำไย มะม่วง เป็นต้น มีจำหน่ายในราคาไม่แพงเพราะมาจากชาวสวนโดยตรง นอกจากนั้นยังมีการจำหน่ายอาหาร เช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือ เป็นต้น รวมทั้งมีสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองจหน่ายด้วย เช่น ผ้าพันคอ เสื้อผ้าสเร็จรูปผ้าไหม หมวกงอบใบลาน เป็นต้น ตลอดจนสามารถ เยี่ยมชมเรือนสวนของชาวบ้านในแถบนั้นได้อีกด้วย

สถานที่สำคัญ

       เป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวมานั่งเรือชมวิถีชีวิตความเป็นมาของชาวบ้านตามริมคลอง และตามสวนต่างๆ

สิ่งที่อยากประชาสัมพันธ์

       อยากให้นักท่องเที่ยวมานั่งเรือชมสองฝั่งคลอง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวดำเนินสะดวก ซื้อของในเรือพาย รับประทานอาหารพื้นบ้านของชาวบ้านดำเนินสะดวก และชมสวนของชาวบ้านในแถบนั้น

อ้างอิง

  1. ได้มีโอกาสรับรอง และต้อนรับบุคคลสำคัญต่างๆ มากมาย
  2. มีสื่อทาง วิทยุ – โทรทัศน์ได้เข้ามาถ่ายทำและนำเสนอออกอากาศอยู่เป็นระยะ
  3. มีส่วนรวมในการถ่ายทำภาพยนตร์ ละครทั้งไทย และต่างประเทศ
  4. เป็นสถานที่ทัศนศึกษาของคณะ ครู – นักเรียนที่ให้ความสนใจอยู่เสมอ
  5. เป็นจุดที่นักศึกษาให้ความสนใจและทำวิทยานิพนธ์ อยู่เนื่องๆ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ใหญ่ศรัณย์ สัธนานันต์ โทร. 09-2993-9399

 

Share on Line
Share on Pinterest