เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วัดราษฎร์เจริญธรรม

วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

วัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน)

สถานที่ตั้ง หมู่ 6 .ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ประวัติความเป็นมา

       วัดราษฎร์เจริญธรรม แต่ก็มีผู้เรียกชื่อวัดแตกต่างกันไปอาทิ วัดแมวแขวน เหตุที่เรียกเพราะว่ามี คนเอาแมวมาโยนทิ้ง แล้วไปค้างต้นไม้อยู่จนแห้ง จึงได้เรียกว่า วัดแมวแขวน วัดศาลเจ้า เหตุเพราะมีศาลเจ้าเล็กอยู่หน้า เดิมวัดเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ประมาณ 5 ไร่ มีศาลเจ้าหลังหนึ่งเล็กโดยประมาณ 1 เมตรเศษ ต่อมามีพระอาจารย์ทับ เดินธุดงค์มาปักกลด แล้วเห็นว่าเป็นที่สัพปายะสงบดี จึงพักอยู่นานหน่อยเพราะมีโยมมาขอให้ท่านอยู่ประจำ อยู่มามีท่านผู้มีจิตศรัทธาถวายบ้านมาหลังหนึ่ง 3 ห้อง ยกขึ้นเป็นกุฎิที่อาศัย ก็มีพระสงฆ์มาอยู่ด้วยเป็นจำนวนหลายรูป กุฎิก็เพิ่มขึ้น ท่านอยู่ประมาณ 20 ปีก็มรณภาพลง พระในวัด จึงปกครองต่อ ชื่อพระอธิการทองอยู่ ปกครองดูแลต่อไป พระรูปนี้ท่านจักษุเสียแต่ความสามารถของท่าน เก่งมากพาญาติโยมไปเก็บไม้มาสร้างหอสวดมนต์ และศาลาการเปรียญอีก 2 หลัง พรรคพวกของท่าน เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดธรรมเสน และวัดชัยชุมพลชนะสงคราม จึงได้จัดไม้ซุงมาให้สร้างวัด มีไวยาวัจกร เข้าไปตัดไม้กันในป่า ล่องลงมาเลื่อยกันที่วัด จนสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อย ปัจจุบันมีประชาชนเดินทางมาเคารพสักการะหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่กันเป็นจำนวนมาก และคณะกรรมการวัดได้กำหนด จัดงานสมโภชน์หลวงพ่อโตเป็นประจำทุกปี

จุดเด่น

       อุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ชาวพื้นที่เรียกขานนาม "หลวงพ่อโต" และเป็นสถานที่ ติดริมน้ำ เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม และเป็นตลาดน้ำเล็กๆ อยู่หน้าวัดมีของขายมากมายอยู่ริมน้ำ

สถานที่สำคัญ

       พระอุโบสถหลวงพ่อโต ศาลาการเปรียญ และตลาดน้ำวัดสุน" (ตลาดน้ำคลองลัดพลี) หนึ่งในตลาดน้ำโบราณวิถีชุมชนชาวคลองที่ทุกท่านจะได้เพลิดเพลินกับอาหารเครื่องดื่มขนมหวาน.

สิ่งที่อยากประชาสัมพันธ์

       เรื่องเล่าในสมัยที่ได้เริ่มทำการขุดคลองลัดพลี ประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อโต การตั้งชื่อ วัดในสมัยอดีต รวมถึงอยากให้ประชาชน และ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพุทธ ให้รู้จักวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย ที่สืบเนื่องต่อกันมา

อ้างอิง

  1. ได้มีโอกาสรับรอง และต้อนรับบุคคลสำคัญต่างๆมากมาย
  2. เป็นสถานที่เรียนรู้ประติมากรรม จิตกรรม ให้กับคณะครู – นักเรียนที่ให้ความสนใจอยู่เสมอ
  3. เป็นศาสนสถานเชิงประวัติศาสตร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ดูแลวัด โทร 0-3224-1018

Share on Line
Share on Pinterest