เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ศาลเจ้าแม่ทับทิม ดำเนินสะดวก

ศาลเจ้าแม่ทับทิม ดำเนินสะดวก

 

ศาลเจ้าแม่ทับทิม

สถานที่ตั้ง หมู่ 6 .ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุร

ประวัติความเป็นมา

         ศาลเจ้าแม่ทับทิม 138 ปี เทพเจ้าในศาลเจ้าแม่ทับทิมจะมีองค์เจ้าแม่ทับทิมหรือคนดำ เนินจะเรียกว่าแม่โต้วหรือโผ่วโต้วหรืออีกชื่อ จุ้ยบ๊วยเนี้ยครับ และก็เทียนโหวเซียบ้อหรือเจ้าแม่สวรรค์ เจ้าพ่อเทพารักษ์ เจ้าพ่อ108 ท่านจอมพล เจ้าแม่เทียนโห้วม๋าโจ้ว ไชเซ็งเอี๊ยกง เจ้าแม่ไทฮั้ว เชื่อว่าถ้า บูชาเจ้าแม่ทับทิมเวลาเดินทางจะแคล้วคลาดปลอดภัยครับ แต่คนสมัยก่อนเขาจะบูชาเวลาออกเรือ เจ้าแม่ทับทิมองค์จริงที่อยู่ ภายในศาล เสด็จมาทางเรือจากเมืองจีนเมื่อประมาณ170กว่าปี เปิดให้สักการะทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ งานประจำปีจัดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี มีการแห่เจ้าแม่ทับทิมรอบตลาดดำเนินสะดวก มีการเดินธูปและการเดินลุยไฟ มีการละเล่น

จุดเด่น

         ในช่วงเทศกาลกินเจที่จะมีนั่งท่องเที่ยวมาไหว้เจ้าจำนวนมาก และเทศกาลลุยไฟ ศาลเจ้าอยู่ใกล้กับตลาดน้ำดำเนินสะดวก

สถานที่สำคัญ

         ศาลเจ้าแม่ทับทิม 138 ปี เจ้าพ่อเทพารักษ์ เจ้าพ่อ108 ท่านจอมพล เจ้าแม่เทียนโห้วม๋าโจ้ว ไชเซ็งเอี๊ยกง เจ้าแม่ไทฮั้ว

สิ่งที่อยากประชาสัมพันธ์

         อยากให้นักท่องเที่ยวแวะเข้ามากราบไหว้เทพเจ้าในช่วงเทศกาลกินเจ และเทศกาลลุยไฟที่เป็นไฮไลท์ของ ศาลเจ้า และได้เยี่ยมชมความสวยงามของศาลเจ้าแม่ทับทิม และในช่วงเดือนมีนาคมจะมีการจัดงานประจำปี

อ้างอิง

  1. ได้มีโอกาสรับรอง และต้อนรับบุคคลสำคัญต่างๆมากมาย
  2. มีสื่อทาง วิทยุ – โทรทัศน์ได้เข้ามาถ่ายทำและนำเสนอออกอากาศอยู่เป็นระยะ
  3. เป็นสถานที่ทัศนศึกษาของคณะ ครู – นักเรียนที่ให้ความสนใจอยู่เสมอ
  4. เป็นจุดที่ศึกษาศิลปะของชาวจีน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ดูแล โทร 08-7969-3428

Share on Line
Share on Pinterest