เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๑๐ บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒๕ ถนนบางเเพ-สมุทรสงคราม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดำเนินสะดวก โดยวิธีคัดเลือก (๔ มีนาคม ๒๕๖๔)

Share on Line
Share on Pinterest