เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสาประติมากรรม หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๙ ตำบลดำเนินสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

Share on Line
Share on Pinterest