เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาภิบาล ๑/๑ เชื่อมถนนสุขาภิบาล ๑/๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลดำเนินสะดวก ด้วยวืธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

Share on Line
Share on Pinterest