เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงจอดเรือพร้อมเขื่อนกันดินและท่าจอดเรือ บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลดำเนินสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 เมษายน 2564)

Share on Line
Share on Pinterest