เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดเรือพร้อมเขื่อนกันดินและท่าจอดเรือ บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลดำเนินสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๔ มีนาคม ๒๕๖๔)

Share on Line
Share on Pinterest