เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา
นางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก
สายด่วนนายก 08-1981-2038

วิดีทัศน์แนะนำ

เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก

เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมมุ่งเน้นการบริการด้านคุณภาพ ส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและการท่องเที่ยว รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • 1 ป้ายประกาศ ( ดู 0 ครั้ง )

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ EGP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 • 3 ธ.ค. 2564

  นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)

 • 3 ธ.ค. 2564

  ประกาศผลการคัดเลือกผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย รอบแรก (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)

 • 3 ธ.ค. 2564

  รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน " จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)

 • 3 ธ.ค. 2564

  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)

 • 3 ธ.ค. 2564

  แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 11/2564 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)

 • 2 ธ.ค. 2564

  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่า เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก  ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

มาเป็นเพื่อนกันที่ LINE

เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก

@

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000006
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000056
คน
icon
เดือนนี้
0000190
คน
icon
ปีนี้
0005643
คน
icon
ทั้งหมด
0005643
คน
Share on Line
Share on Pinterest